2020-08-19
Darbinieku e-instruktāžas – augstāka kvalitāte un mazāks birokrātiskais slogs