GDPR

Sertificēts datu apstrādes speciālists sniedz konsultācijas datu drošības jautājumos, izstrādā nepieciešamo dokumentāciju un veic darbinieku apmācību.

Sazinies un uzzini plašāk
Gdpr1
Datu nodošana
Gdpr2
Komerciālā reklāma (pasts)
Gdpr3
E-pasta sūtīšana
Gdpr4
Dokumentu iznīcināšana
Gdpr5
Video novērošana
Gdpr6
U.c. procesi
Novērtējums
Juridiskais un IT speciālista personas datu apstrādes novērtējums.
Risku indentificēšana
Identificējam iespējamos riskus personas datu apstrādē atbilstoši spēkā esošam regulējumam.
Risinājumi
Piedāvājam risinājumus identificēto risku novēršanai.
Dokumentu izstrāde
Izstrādājam dokumentus (datu apstrādes noteikumi, informācija datu subjektiem par datu apstrādi, datu pārziņa reģistrs u.c.) atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Konsultācijas
Sniedzam atbalstu personas datu aizsardzības sistēmas ieviešanas procesā.
Darbinieku apmācības
Veicam darbinieku apmācības ikdienas darbam saistībā ar personas datu apstrādi.
Sertificets
Darbus veic sertificēts datu aizsardzības speciālists