Ugunsdrošības inventāra apsekošana un apkope

Pasūtītāja objektos veicam ugunsdzēsības aparātu pārbaudi un tehnisko apkopi un ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudi saskaņā ar ražotāju tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildi.

Sazinies un uzzini plašāk
Apkopes
Ugunsdrošības inventāra apsekošana un apkope
Ugunsdzēsības aparātu remonts un uzpilde
Jaunu ugunsdzēsības aparātu pārdošana
Ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates
Ugunsdzēsības aparāta pieņemšana utilizācijai
Ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaude
Sniedzam pakalpojumus arī virzienos:
Klātienes atbalsts uzņēmumā
Digitalizēta sistēma
Regulārs konsultatīvais atbalsts
Evakuācijas plānu un teritorijas shēmu izstrāde.
Būvtāfeles izgatavošana.
Drošības zīmes no dažāda veida materiāla (Luminiscējošas, plastikāta, u.c.).