Obligātās veselības pārbaudes mērķis – nodarbinātā veselības aizsardzība, lai savlaicīgi atklātu veselības traucējumus un darba riska faktoru ietekmi uz tiem.

Sazinies un uzzini plašāk
Speciālistu izbraukuma pārbaudes visā Latvijā
Partneri logo 300
Sadarbības partneri
Optiv icona 01
Obligātās veselības kartes sagatavošana
Darba aizsardzības speciālista konsultācijas
Arodveselības un arodslimību ārsta konsultācijas
Optiv icona 02
Obligātās veselības pārbaudes
Speciālistu izbraukuma pārbaudes
* Ziņojuma sagatavošana uzņēmuma vadībai
Optiv icona 03
Konsultācijas
Ārstu konsultācijas Darbiniekiem un Darba devējiem
Semināri par Veselības veicināšanu darba vietās